Odpowiedzialna produkcjaAVEDA WSPIERA DZIAŁANIA KLIMATYCZNE W CELU REALIZACJI POROZUMIENIA PARYSKIEGO

dowiedz się więcej>>


Wierzymy, że jedynym sposobem odpowiedzialnego prowadzenia działalności jest dążenie do zrównoważonego rozwoju – i to przekonanie leży u podstaw każdej naszej decyzji. Odnajdujemy inspirację do takiego postępowania w naturze i wierzymy, że przyrodę należy nie tylko pielęgnować i chronić, ale także naśladować jako model zrównoważonego rozwoju. Wierzymy także, że zyski i odpowiedzialność za środowisko będą coraz bardziej szły w parze, ponieważ coraz więcej branż zaczyna dostrzegać, że „natura się sprawdza” zarówno w aspekcie zrównoważonego rozwoju, jak i zysków.

Aveda wspiera rozwój odnawialnej energii wiatrowej, aby z czasem pomagała ona w kompensacji naszego śladu węglowego. Możemy z dumą powiedzieć, że jesteśmy pierwszą firmą kosmetyczną, która do produkcji wykorzystuje energię wiatrową na poziomie 100%**.

** Pierwsza firma kosmetyczna, która w swoim głównym zakładzie wykorzystuje w celach produkcyjnych energię wiatrową na poziomie 100%

 

energia odnawialna


wspieranie energii wiatrowej

Nasze zakupy energii wiatrowej kompensują 100% energii wykorzystywanej przez nasz główny zakład produkcyjny w stanie Minnesota, centralę firmy, Instytut Aveda w Minneapolis, a także Centra doświadczeń, Salony i Instytuty Aveda w Nowym Jorku. Ponadto płacimy za kompensację emisji CO2 w związku z wytwarzaniem naszych produktów w aerozolu przez podmiot zewnętrzny. 

Ale to jeszcze nie wszystkie działania, jakie można podjąć, dążąc do „neutralności węglowej”.  Zrównoważyliśmy emisję gazów cieplarnianych powiązaną z naszym głównym zakładem produkcyjnym w USA, naszą produkcją kosmetyków do makijażu w Kanadzie, a także produkcją, transportem i stosowaniem naszych produktów w aerozolu poprzez zakup energii wiatrowej za pośrednictwem sieci elektrycznej oraz kompensację emisji gazów cieplarnianych, jednak około 6% produktów Aveda wytwarzanych jest przez podmiot zewnętrzny, który nie kupuje energii wiatrowej i nie płaci za kompensację emisji CO2.    
 
Ponadto kompensacja nie obejmuje transportu, stosowania, utylizacji ani innych rodzajów oddziaływania większości produktów Aveda. 

 
oto bardziej szczegółowe informacje na temat naszych wydatków kompensacyjnych:
 

Kompensacja w związku z naszym zakładem w stanie Minnesota:

W stanie Minnesota kupujemy energię wiatrową bezpośrednio poprzez naszą sieć elektryczną, w ramach programu o nazwie Wind Source®. Jest ona wykorzystywana przez nasz główny zakład produkcyjny, centralę naszej firmy oraz Instytut Aveda w Minneapolis. 

 
Wybierając zakup energii z alternatywnego źródła, takiego jak Wind Source®, dostępnej za pośrednictwem naszego lokalnego zakładu energetycznego Xcel Energy, wspieramy rozwój energii wiatrowej na poziomie odpowiadającym zużyciu energii w naszych obiektach. Jest to istotne dla obniżania naszego śladu węglowego, ponieważ produkcja energii wiatrowej nie emituje do atmosfery dwutlenku węgla czy dwutlenku siarki, a ponadto nie wymaga zużywania ani uzdatniania wody.
 
Kupujemy Windsource® od Xcel Energy. Jest to energia generowana na 21 farmach wiatrowych w stanie Minnesota, a dzięki naszym zakupom zwiększamy ilość energii wiatrowej dostępnej w całej sieci, z której pobieramy prąd.


Kompensacja w związku z obiektami firmy w USA

Aveda dokonuje zakupów w celu kompensacji emisji CO2 od Native Energy, aby równoważyć skutki klimatyczne związane ze zużywaniem prądu przez obiekty naszej firmy w USA (poza Minneapolis). 60% korzyści środowiskowych z tych kompensacji realizowanych jest w okresie ponad dwóch lat. 


Kompensacja w związku ze sprayem do włosów w aerozolu

Ponadto Aveda dokonuje zakupów w celu kompensacji emisji CO2 od Native Energy, aby równoważyć oddziaływanie produkcji, transportu i stosowania naszych sprayów do włosów w aerozolu na klimat. Produkty te są wytwarzane przez zewnętrznego producenta.  Większość środków z naszych zakupów w celu kompensacji CO2 wykorzystywana jest do finansowania przyszłych projektów związanych z energią wiatrową.


Finansowanie rozwoju energii odnawialnej w perspektywie długoterminowej

Aby realizować zobowiązanie firmy Aveda do nieustannych postępów w dziedzinie ekologicznego przywództwa i odpowiedzialności, nie możemy poprzestawać na kompensacji.  Chcemy pomóc w ekspansji energii odnawialnej z myślą o przyszłych pokoleniach

W tym celu, jak wspomniano powyżej, część naszych zakupów zasila projekty Native Energy – Help Build™, które zapewniają finansowanie długoterminowego rozwoju nowych źródeł energii odnawialnej, w tym energii wiatrowej, co w innym wypadku mogłoby być niemożliwe.  Inwestując w ten sposób, płacimy za kompensację, która będzie realizowana w okresach nawet 20 lat w czasie trwania tych projektów.
 
Na przykład część naszych zakupów przyczyniła się do budowy dwóch nowych turbin wiatrowych na farmach rodzinnych w stanie Iowa. Firma Aveda była jednym z pierwszych podmiotów wspierających farmę wiatrową Greensburg Wind Farm w Greensburg w stanie Kansas, po tym jak miasto zostało zniszczone przez tornado, i pomogła stworzyć projekt Indiana School Wind, w ramach którego uczniowie zdobywają wiedzę o technologii wiatrowej.
 
W nadchodzących latach utworzone projekty będą produkować czystą energię i zapobiegać emisjom gazów cieplarnianych. Kompensacja za pośrednictwem projektów Help Build™ co roku, przez cały okres trwania projektu, podlega niezależnej weryfikacji pod kątem zgodności z normą Voluntary Carbon Standard (VCS), a środki przeznaczane na kompensację są przekazywane do Clean Air Cool Planet i spłacane raz w roku. Ponadto Aveda częściowo równoważy swoje zużycie CO2, dokonując płatności na rzecz farm wiatrowych na wiejskich obszarach Indii – są one realizowane i weryfikowane pod kątem zgodności z VCS raz w roku, ale nie w okresie wieloletnim.

 
Dokąd zmierzamy

Jak opisano powyżej, nasze zakupy energii wiatrowej równoważą 100% energii wykorzystywanej przez nasz główny zakład produkcyjny w stanie Minnesota, centralę firmy oraz Instytut Aveda w Minneapolis.  Ponadto dokonujemy zakupów w celu kompensacji emisji CO2 (z których większość finansuje przyszłe projekty w dziedzinie energii wiatrowej) w związku z produkcją, transportem i korzystaniem z naszych sprayów do włosów w aerozolu wytwarzanych przez zewnętrznego producenta.  Kupujemy także kredyty na energię wiatrową za pośrednictwem Native Energy, by równoważyć energię wykorzystywaną w Centrach doświadczeń prowadzonych przez naszą firmę, a także w salonach i instytutach Aveda w Nowym Jorku. 

 
W wyniku tych działań równoważymy emisje gazów cieplarnianych związane z naszą bezpośrednią produkcją w USA, naszą produkcją kosmetyków do makijażu w Kanadzie oraz produkcją, transportem i stosowaniem naszych produktów w aerozolu poprzez zakup energii wiatrowej za pośrednictwem naszej sieci elektrycznej oraz kompensację emisji gazów cieplarnianych.  Obejmuje to około 94% wszystkich produktów Aveda. Część naszych dostawców opakowań także wykorzystuje energię odnawialną do wytwarzania materiałów dla naszej firmy. 
 
Mimo to przed nami jeszcze długa droga do osiągnięcia „neutralności węglowej” – od zakupów w celu kompensacji w związku z produkcją artykułów Aveda przez zewnętrznych producentów, naszymi obiektami biznesowymi na arenie międzynarodowej, dystrybucją produktów i podróżami biznesowymi, aż po rozmowy z naszymi dostawcami składników i opakowań w sprawie energii odnawialnej. Firma Aveda jest zdeterminowana, by kontynuować starania na rzecz dalszego ograniczania skutków emisji gazów cieplarnianych w związku z naszą działalnością, ale konkretny plan i harmonogram w tych wszystkich kwestiach nie jest jeszcze w pełni ukończony.


ochrona środowiska i bhp

Firma Aveda po raz kolejny otrzymała certyfikat MNSTAR!

MNSTAR to program prowadzony przez urząd ds. BHP w stanie Minnesota (Minnesota Occupational Safety and Health Administration, MNOSHA), który nagradza miejsca pracy, w których przełożeni i pracownicy współpracują nad tworzeniem systemów zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem wykraczających poza podstawowe przestrzeganie standardów opracowanych przez OHSA (urząd ds. BHP) oraz zapobiegających wypadkom i chorobom związanym z pracą – na bieżąco i w perspektywie długoterminowej.

Aby uzyskać status MNSTAR, kierownicy i pracownicy Aveda współpracowali z zespołem MNOSHA ds. konsultacji kwestii bezpieczeństwa w miejscu pracy (Workplace Safety Consultation) w celu identyfikacji i wyeliminowania aktualnych lub przyszłych zagrożeń bezpieczeństwa. Do kluczowych elementów tego szeroko zakrojonego programu należą: przywództwo ze strony kierownictwa i zaangażowanie pracowników; przydział zasobów do rozwiązywania problemów dotyczących bezpieczeństwa; systemy identyfikacji i kontroli zagrożeń w miejscu pracy; oraz plan szkoleń i kształcenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa.

Program MNSTAR zainicjowano w stanie Minnesota w styczniu 1999 roku i jest on oparty na federalnym programie OSHA Voluntary Protection Program (VPP) prowadzonym od 1982 roku. Aveda należy do grona jedynie 35 firm, które aktualnie posiadają status MNSTAR, i jest to dla nas olbrzymi powód do dumy!

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink