Odpowiedzialna produkcjaAVEDA WSPIERA DZIAŁANIA KLIMATYCZNE W CELU REALIZACJI POROZUMIENIA PARYSKIEGO

learn more>>

Aveda supports the development of sustainable energy to help offset our carbon footprint. We are proud to be the first beauty company manufacturing products with 100%  sustainable power**.

** First beauty company manufacturing with renewable power in our primary facility

Third party manufacturing offset purchases

Aveda uses third party manufacturers to produce some of our products. We purchase carbon offsets to cover the portion of the electrical and natural gas consumed for the manufacture of Aveda’s products at our third party suppliers that do not already offset their carbon emissions.

Lifecycle Aerosol hair spray offset purchases

Aveda purchases carbon offsets to balance the climate impact of our aerosol hairsprays.

ochrona środowiska i bhp

Firma Aveda po raz kolejny otrzymała certyfikat MNSTAR!

MNSTAR to program prowadzony przez urząd ds. BHP w stanie Minnesota (Minnesota Occupational Safety and Health Administration, MNOSHA), który nagradza miejsca pracy, w których przełożeni i pracownicy współpracują nad tworzeniem systemów zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem wykraczających poza podstawowe przestrzeganie standardów opracowanych przez OHSA (urząd ds. BHP) oraz zapobiegających wypadkom i chorobom związanym z pracą – na bieżąco i w perspektywie długoterminowej.

Aby uzyskać status MNSTAR, kierownicy i pracownicy Aveda współpracowali z zespołem MNOSHA ds. konsultacji kwestii bezpieczeństwa w miejscu pracy (Workplace Safety Consultation) w celu identyfikacji i wyeliminowania aktualnych lub przyszłych zagrożeń bezpieczeństwa. Do kluczowych elementów tego szeroko zakrojonego programu należą: przywództwo ze strony kierownictwa i zaangażowanie pracowników; przydział zasobów do rozwiązywania problemów dotyczących bezpieczeństwa; systemy identyfikacji i kontroli zagrożeń w miejscu pracy; oraz plan szkoleń i kształcenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa.

Program MNSTAR zainicjowano w stanie Minnesota w styczniu 1999 roku i jest on oparty na federalnym programie OSHA Voluntary Protection Program (VPP) prowadzonym od 1982 roku.

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink