Aveda verzorgt


dieren en aveda

Aveda is een diervriendelijk merk. We testen niet op dieren en vragen anderen nooit om dit voor ons te doen. Onze producten worden op mensen getest.

Wij vinden het belangrijk als diervriendelijk merk bekend te staan. Een deel van onze missie is om voor de wereld te zorgen en alles wat daarin leeft, en dat geldt al sinds onze oprichting in 1978.

We willen een rolmodel zijn voor anderen qua milieubewust leiderschap en verantwoordelijkheid, niet alleen in de schoonheidsindustrie maar overal ter wereld. Onze betrokkenheid bij het welzijn van (wilde) dieren reikt dan ook heel ver en diep. Beter nog, hier leven we voor.


Prestaties waar we het meest trots op zijn:

In 1989, hebben wij als eerste bedrijf de Ceres-principes voor verantwoord ondernemen ondertekend. Deze zijn opgesteld ter bescherming van de aarde en al haar bewoners.

Vanaf 1 januari 2021 is Aveda 100% veganistisch.

Onze productiefaciliteit in Blaine, Minnesota is door de National Wildlife Federation gecertificeerd als een 'wild life habitat'. In samenwerking met NWF hebben we de ‘rij voorzichtig’-borden gecreëerd om die dieren die op onze campus in het wild leven te beschermen.

Wij werken nauw samen met Audubon Minnesota om het nesthabitat rondom ons hoofdkantoor in Blaine, Minnesota te verbeteren. Zo hebben wij bijvoorbeeld vogelhuisjes voor de schoorsteengierzwaluw, purperzwaluw en blauwe vogel opgehangen.

Al sinds 2007 ondersteunen wij het Audubon’s Upper Mississippi River Initiative middels initiatieven die wij tijdens Wereldmaand organiseren. Zo financieren wij direct activiteiten rondom waterkwaliteit die gericht zijn op het beschermen en verbeteren van habitats voor vogels en andere wilde dieren.

Al sinds 2010 worden alle gebruikte mobiele telefoons van onze medewerkers ingezameld en gedoneerd aan het 'Recycle for Rainforst Project' dat gesponsord wordt door de Minnesota Zoo. De donaties van dit initiatief gaan op dit moment naar het Goualougo Triangle Ape Project (GTAP) in de Republiek Congo (West-Afrika), dat zich inzet voor het behoud van de natuur.

Wij helpen ook dieren tijdens natuurrampen. Zo hebben wij na orkaan Katrina donaties gedaan aan de Animal Humane Society en na de olieramp in de Golf van Mexico aan de National Wildlife Federation.

In de afgelopen 10 jaar heeft ons netwerk meer dan $ 8 miljoen ingezameld voor allerlei kleinschalige lokale projecten voor de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten en hun leefomgeving.

De Endangered Species Act ligt ons na aan ons hart, en om onze steun hiervoor te betuigen hebben we in 2006 meer dan 500.000 handtekeningen verzameld via ons uitgebreide netwerk en deze petitie aan de Verenigde Naties en het Witte Huis aangeboden.

Zo zijn de tuinen rondom ons hoofdkantooor in Blaine, MN, bij-vriendelijk en een paradijs voor de honingbij, die hier huist en toegang heeft tot voedsel en water dat vrij van pesticiden is.

Het handgemaakte Nepalese loktapapier dat we kopen, is gecertificeerd Wildlife Friendly® door het Wildlife Friendly Enterprise Network en beschermt 17.000 hectares bos en onderhoudt belangrijke doorgangen voor 21 bedreigde diersoorten, waaronder de grijze wolf, sneeuwluipaard en de wilde jak.


draag borstkankeronderzoek ook een warm hart toe

Elk jaar brengt Aveda tijdens de borstkankermaand een limited edition uit van haar populaire hand relief™ moisturizing crème, en doneert een deel van de verkoopprijs aan de Breast Cancer Research Foundation® (BCRF) voor dierproefvrij onderzoek ($ 5 van de verkoopprijs in 2019). De BCRF is een non-profitorganisatie die in 1992 door Evelyn H. Lauder werd opgericht. Het is de enige landelijke organisatie die zich uitsluitend toelegt op het financieren van klinisch en genetisch onderzoek naar borstkanker in medische instellingen in het gehele land. Raadpleeg voor meer informatie over BCRF de website bcrfcure.org.

 

ONDERSTEUN DIERPROEFVRIJ ONDERZOEK

Met de donaties van Aveda wordt onderzoek gefinancierd naar milieuoorzaken en -aspecten die van invloed kunnen zijn op borstkanker, zoals blootstelling aan giftige chemicaliën en verontreinigende stoffen. Wij financieren al jaren een specifiek onderzoeksproject aan de Columbia University in New York waarin de interactie tussen milieublootstellingen en genetische vatbaarheid voor borstkanker wordt bestudeerd. Toekomstige donaties zullen aan dit of vergelijkbare projecten worden toegekend.
 

DRAAG ZELF EEN 'HANDJE' BIJ

Dankzij jouw bijdragen aan door Aveda gesponsorde dierproefvrije geldinzamelingsacties ten behoeve van borstkanker, is er sinds 2001 al meer dan $ 6,3 binnengehaald. Deze donaties zijn niet alleen afkomstig van bedrijven, maar ook van onze medewerkers en gasten die in oktober altijd diverse acties in ons netwerk organiseren om geld in te zamelen voor de Breast Cancer Research Foundation®.


tips om borstkanker te voorkomen

Volg onderstaande tips op, niet alleen voor jezelf, maar ook voor iedereen die van je houdt. Door enkele simpele veranderingen aan te brengen in je levensstijl en regelmatig je dokter te bezoeken kom je al heel ver. Een vroegtijdige diagnose redt levens. Als borstkanker in een vroeg stadium wordt geconstateerd en gelokaliseerd is de kans op genezing maar liefst 98%.*

 

KEN JE LICHAAM
Onderzoek je borsten regelmatig en bel gelijk je dokter bij eventuele onregelmatigheden.

 

LAAT JE SCREENEN
Ga regelmatig voor een screening, vooral als je rond de 20-30 jaar oud bent.
Als je 40 jaar of ouder bent, is een jaarlijkse mammografie toch wel wenselijk. Dit geldt nog uitdrukkelijker als je tot de groep behoort met een verhoogd risico.

 

LEEF GEZOND
Zorg ervoor dat groente en fruit deel uitmaken van je dieet. Ze zitten vol vezels, antioxidanten en andere voedingsstoffen die een rol kunnen spelen bij borstkanker.

Zorg ervoor dat je niet te zwaar bent. Zwaardere mensen lopen namelijk meer risico.

Matig je alcoholconsumptie en proost op een gezond leven.

Rook niet, en mocht je toch roken, probeer dan te stoppen.

Probeer zoveel mogelijk beweging te krijgen. Om het risico op borstkanker te verminderen, raadt de American Cancer Society aan om 5 of meer dagen per week gedurende 45 tot 60 minuten bewust aan lichaamsbeweging te doen.

 


aveda en de yawanawa

De mensen van de Yawanawa stam, die de Braziliaanse urukumbomen kweken vanwege de roodoranje zaden, werken als een gemeenschap samen om te groeien en zich te ontwikkelen. En Aveda steunt ze hierin.

Deze inheemse gemeenschap is neergestreken aan de noordzijde van de Amazone in Brazilië, langs de zijrivier Rio Negro. Hun geboorteland bestrijkt maar liefst 92.859 hectare aan voorouderlijk regenwoud en open plekken met dorpen aan de rivier en her en der een jachtkamp.

Toen de oprichter van Aveda de Yawanawa stam meer dan twintig jaar geleden bezocht fungeerde urukum, ook wel bekend als annatto, als een soort katalysator voor de heropleving van hun inheemse identiteit. Hij raakte volledig geïnspireerd door hun gebruik van dit felgekleurde oranjerode pigment, waarmee ze traditionele designs op hun gezicht en lichaam schilderden. Sindsdien heeft Aveda dit materiaal in diverse producten en verpakkingen weten te verwerken en is met de Yawanawa een relatie aangegaan waar ze veel profijt van hebben gehad, maar die ook de nodige culturele obstakels heeft gekend.

 

De geschiedenis van de Yawanawa

De gemeenschap heeft het sinds het einde van de 19e eeuw al moeilijk. Rubberplanters namen toen bezit van het voorouderlijk land van de Yawanawa en legden hier rubberplantages aan waarop de Yawanawa gedwongen moesten werken. Tijdens deze periode probeerden missionarissen ze ook nog eens te bekeren tot het christendom en onderdrukten de traditionele cultuur en rituelen. Generaties lang vochten de Yawanawa ervoor om hun gemeenschapsidentiteit intact te houden en eeuwenoude tradities te behouden. En toen de markt voor natuurlijk rubber halverwege de 20e eeuw inzakte, verlieten veel Yawanawa hun dorpen om werk te zoeken in de grotere steden van Brazilië, en namen zo nog meer afstand van hun traditionele cultuur. Voor velen was dit een noodzaak geworden, omdat ze inmiddels afhankelijk waren geworden van een geldelijk inkomen en niet zo zeer meer van hun traditionele jacht- en landbouwactiviteiten.

De eerste tekenen van positieve veranderingen werden in 1984 gesignaleerd, toen missionarissen een jonge man genaamd Biraci Brazil vroegen om zich bij hun missie te voegen. Biraci behoorde tot de Yawanawa stam en was naar de nabijgelegen stad Rio Branco gestuurd om er te studeren. Daar ontdekte hij allerlei wetten die de rechten van inheemse volkeren garanderen, en een overheidsinstantie die in het leven was geroepen om inheemse zaken te overzien. Biraci keerde naar zijn gemeenschap terug met bewijs dat het land hun rechtmatige eigendom was, en vertegenwoordigde de Yawanawa in een rechtszaak om het terug te claimen. In 1987, werd Biraci verkozen tot leider van de stam en zorgde ervoor dat de gemeenschap niet langer was overgeleverd aan de afnemende rubberindustrie en de missionarissen.

Maar omdat de gemeenschap in de afgelopen 100 jaar zo afhankelijk was geworden van geldelijke inkomens, moest er gezocht worden naar andere manieren waarop economische onafhankelijkheid kon worden bereikt. Alleen op deze manier zouden leden van de gemeenschap weer terug kunnen keren en de tradities en cultuur weer in ere hersteld kunnen worden.
 

Yawanawa en Aveda werken samen

Het was vanuit deze noodzaak dat Aveda en de Yawanawa voor het eerst met elkaar om de tafel zaten tijdens de Conferentie van de Verenigde Naties over milieu en ontwikkeling in Rio de Janeiro, Brazilië, in 1992, en Horst Rechelbacher Biraci ontmoette.

Het urukumpigment, dat afkomstig is uit de zaden van een stekelige vrucht, is van vitaal belang voor de Yawanawa, zowel op spiritueel als cultureel vlak. Hiermee kunnen ze namelijk uiting geven aan hun individualiteit. En voor speciale ceremonies beschilderen ze hun huid zelfs met allerlei ingewikkelde geometrische patronen die symbool staan voor hun stam, of wrijven ze het urukum gelijkmatig uit over hun lichaam. Elk design is uniek en iedereen is een artiest. Het was door het creatieve en prachtige gebruik van dit alom beschikbare ingrediënt, dat Aveda besloot om de annatto van de Yawanawa af te gaan nemen.

Hoewel het annattopigment een goedkope voedselkleurstof is die in tropische gebieden ook door anderen voor commerciële doeleinden wordt verbouwd, heeft Aveda toch besloten om met deze gemeenschap samen te werken. Dit heeft te maken met het feit dat wij ons graag inzetten voor de traditionele landbouw en inheemse culturen en hun ongekende wijsheid, zoals diepgaande kennis van planten, willen beschermen.

Het omzetten van een in het wild geoogst gewas dat gebruikt werd voor traditionele stamrituelen in een geteelde grondstof, bleek geen gemakkelijk proces. De eerste 10 jaren leverde de oogst maar weinig urukum op. Tijdens deze periode werden de productie- en verwerkingsvaardigheden ontwikkeld en aangepast, en werd er een extern verwerkingsbedrijf aangesteld. Ook vond er een wisseling van stamhoofd plaats en werd Tashka Yawanawa, een jong stamlid die een businessopleiding volgde in de nabijgelegen stad, door de stamouders verkozen tot opvolger van Biraci.

Gedurende de jaren '00 is er onder het leiderschap van Tashka is er veel vooruitgang geboekt. Zo is de traditionele cultuur geleidelijk weer hersteld, de gezondheidszorg gemoderniseerd, de voedselzekerheid verbeterd en - het allerbelangrijkste voor de stam - zijn ze hun traditionele gronden weer officieel hun eigendom. Ook konden de ze Aveda eindelijk op regelmatige basis voorzien van urukum zodat deze in diverse cosmetische producten en verpakkingen konden worden toegepast. In 2008 ontstond er echter verdeeldheid binnen de stam. Sommigen volgen nu Biraci, en anderen Tashka nog. Over één ding zijn ze het allemaal eens: het behouden van hun grondgebied staat voorop.


De voordelen en uitdagingen van onze samenwerking

De Yawanawa geven aan dat ze veel profijt hebben gehad van de ondersteuning die wij ze al jaren bieden. Hierdoor zijn ze in staat geweest om:

• De traditionele Yawanawa cultuur weer te herstellen en versterken. Met als hoogtepunten de publicatie van het eerste boek in hun inheemse taal en de videoproductie 'Yawa', waarin ze aan de wereld tekst en uitleg geven over hun cultuur.

• Diverse ontwikkelingsprojecten in hun gemeenschap uit te voeren waaronder: de aanleg van een urukumplantage in een nieuwe gemeenschap, Novo Esperança, verwerkingsapparatuur voor het urukum, scholen, educatieve hulp voor studenten om colleges bij te wonen, een medische hulppost voor de behandeling van malaria, realisatie van drinkwaterputten dankzij de donaties tijdens Wereldmaand, verbetering van de voedselzekerheid dankzij nieuwe landbouwpraktijken en onlangs, de financiering voor een motorconversie-programma om hun riviervervoer op biobrandstof te laten lopen.


Voor Aveda heeft deze relatie ook de nodige voordelen opgeleverd, waaronder:

• We hebben geleerd samen te werken met traditionele gemeenschappen, iets wat steeds belangrijker is geworden in de relatie van Aveda met haar toeleveranciers.

• We weten nu veel meer over allerlei inheemse culturen en zijn hierbij zeer betrokken middels onze samenwerking met de VN.

• We hebben gezien hoe de Yawanawa stam zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld en delen dit met onze klanten.

• We hebben hun traditionele materiaal en artistieke designs in onze producten en verpakkingen geïntegreerd.


Toch heeft deze relatie in de loop der jaren ook wel voor een aantal uitdagingen gestaan, te weten:

• Het omzetten van een in het wild geoogst gewas dat gebruikt werd voor traditionele stamrituelen in een geteelde grondstof, bleek geen gemakkelijk proces. De eerste 10 jaren leverde de oogst maar weinig urukum op. Tijdens deze periode werden de productie- en verwerkingsvaardigheden ontwikkeld en aangepast, en werd er een extern verwerkingsbedrijf aangesteld.

• De oorspronkelijke visie om de Yawanawa te helpen duurzame bedrijven op te zetten is niet gerealiseerd. Dit komt grotendeels doordat hun leefgebied zo afgelegen ligt en de potentiële markten niet gemakkelijk toegankelijk zijn.

• De productie van urukum is door de verdeeldheid binnen de stam in 2008 ook tijdelijk onderbroken geweest. De dorpen die besloten Tashka te volgen organiseerden zich in een nieuwe coöperatie genaamd Associação Sóciocultural Yawanawa (ASY) om zo de toevoer van urukum weer op gang te krijgen. Aangezien Aveda tijdens deze overgangsperiode geen urukum meer kon betrekken van de Yawanawa was ze genoodzaakt dit van een andere leverancier af te nemen.


Ondanks het feit dat deze relatie in de loop der tijd voor de nodige uitdagingen heeft gestaan, wordt er toch vooruitgang geboekt. Al met al is het een indrukwekkend verhaal over een bedrijf en een inheemse gemeenschap die de handen ineen hebben geslagen om hun biodiverse voorouderlijke regenwoud in het Amazonegebied te beschermen.
 

Onze toekomst

We blijven de nieuwe urukumproductie steunen die door de gemeenschappen die deel uitmaken van de Associação Sóciocultural Yawanawa (ASY) is opgestart. Verder compenseren we deze gemeenschappen voor het gebruik van beeldrechten in merkcommunicaties en financieren we ook nog andere gemeenschapsprojecten. Tegelijkertijd werkt Aveda samen met alle Yawanawa-mensen aan het zoeken naar mogelijkheden waarmee ze in de toekomst volledige duurzaamheid en economische onafhankelijkheid kunnen bereiken. Hoewel het nog vroeg in dit proces is, worden mogelijkheden om betalingen te ontvangen voor “ecosystem services” - bijv. koolstofvastlegging, waterscheiding en bescherming van de biodiversiteit - voor de bescherming van hun ongerepte bossen samen onderzocht. Aveda blijft samenwerken met alle Yawanawa en blijft ze ook ondersteunen om te komen tot een geslaagd resultaat op de lange termijn voor een bijzonder opmerkelijke relatie van 28 jaar.

 

**De relatieve vijfjaarsoverleving voor vrouwen met gelokaliseerde borstkanker (d.w.z. kanker die zich niet heeft verspreid naar de lymfeklieren of andere plaatsen buiten de borst) is 98%. Als de kanker zich heeft verspreid naar nabij gelegen lymfeklieren (regionale fase) of verder weg gelegen lymfeklieren of organen (invasieve fase), valt het overlevingspercentage respectievelijk terug naar 84% of 24%. Bron: www.bcrfcure.org/breast-cancer-statistics

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink