Gebruiksvoorwaarden van de website

Ingangsdatum: 9 november 2017

 

Welkom op www.aveda.eu (de “website”).

De website is eigendom van en wordt beheerd door Estée Lauder Cosmetics Limited (een in Engeland en Wales geregistreerde n.v met bedrijfsnummer 00659213 en een statutaire zetel op One Fitzroy, 6 Mortimer Street, London, W1T 3JJ) ("we", "wij", of "ons") vanaf ons kantoor in Constellation House, 3 Kites Croft Business Park, Warsash Road, Fareham, PO14 4FL, Verenigd Koninkrijk en vanaf geen enkele andere locatie. Our telephone number is +31852081548 contact us via e-mail. Ons BTW-registratienummer is GB 193-0816-58.

Elke vertaling van deze pagina (of enig gedeelte van de website) in een andere taal dan het Engels is uitsluitend voor het gemak van onze klanten en betekent niet, direct of indirect, dat de website vanuit een andere locatie of land wordt beheerd.

Wij bieden de diensten op de website aan onder de volgende algemene voorwaarden (de "websitevoorwaarden").

Lees het volgende (samen met ons privacy- en cookiebeleid) zorgvuldig door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot het gebruik van de website te begrijpen. Door het bezoeken van de website accepteer je en ga je akkoord met de praktijken die zijn beschreven in deze websitevoorwaarden.

Houd er rekening mee dat als je een van onze regionale websites bezoekt (zoals www.aveda.de), je onderworpen bent aan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op die regionale website en wij raden je aan om deze algemene voorwaarden te raadplegen.

1. Gebruik van onze website

Wij streven ernaar onze website regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud op elk gewenst moment wijzigen. Als de noodzaak daartoe zich voordoet, kunnen wij de toegang tot onze website opschorten of de website voor onbepaalde tijd sluiten.

2. Gelimiteerde licenties

2,1 We geven je een beperkte, herroepbare en niet-exclusieve licentie voor toegang en persoonlijk gebruik van de website, voor alle op de website beschikbare inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, logo's en knoppen. Deze gelimiteerde licentie omvat niet het recht om: (i) frames of frame-technieken te gebruiken die de website of enig gedeelte daarvan omvatten; (ii) de website of de inhoud ervan te wijzigen of downloaden (behalve caching of indien noodzakelijk voor het bekijken van de inhoud); (iii) gebruik te maken van de website of de inhoud ervan (zoals hieronder gedefinieerd) anders dan voor persoonlijk gebruik; (iv) afgeleide werken te creëeren die gebaseerd zijn op de website of de inhoud ervan; (v) account-informatie ten behoeve van een andere partij te verzamelen; (vi) gebruik te maken van meta-tags of andere "verborgen tekst" met daarin onze naam of handelsmerken (zoals hieronder gedefinieerd); of (vii) software robots, spiders, crawlers of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractiehulpmiddelen te gebruiken of andere handelingen te verrichten die een onnodige druk op onze infrastructuur kan leggen.

2,2 Wij geven je ook een beperkte, herroepbare en niet-exclusieve licentie om een hyperlink naar de homepage van de website op te nemen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Een website die naar onze website linkt (i) mag naar onze inhoud linken maar mag deze niet verveelvoudigen; (ii) mag niet suggereren dat wij deze website of zijn diensten of producten goedkeuren; (iii) mag zijn relatie met ons niet verkeerd voorstellen; (iv) mag geen inhoud bevatten die ongepast, obsceen, offensief of controversieel kan worden beschouwd en mag alleen inhoud bevatten die rechtmatig is en geschikt is voor alle leeftijden; (v) mag ons en onze producten of diensten niet op een valse, misleidende, denigrerende of anderszins aanstootgevende of verwerpelijke wijze voorstellen of ons associëren met ongewenste producten, diensten of opinies; (vi) mag geen enkel handelsmerk gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; en (vii) mag niet linken naar andere pagina’s van de website dan de startpagina. Wij mogen, naar eigen goeddunken, verzoeken dat je een link naar de website verwijdert en bij ontvangst van een dergelijk verzoek zal je deze link onmiddellijk verwijderen. Elk onbevoegd gebruik door u van de Website beëindigt de beperkte licentie die in dit artikel 2 wordt uiteengezet, onverminderd eventuele andere rechtsmiddelen die door de toepasselijke wet worden verstrekt.

3. Uw verplichtingen en verantwoordelijkheden

Bij de toegang of het gebruik van de Website dient u deze Websitevoorwaarden en de speciale waarschuwingen of instructies voor toegang of gebruik na te leven, welke op de Website worden geplaatst. U zult handelen in overeenstemming met de wet, gebruiken en in goed vertrouwen. U mag geen wijzigingen of aanpassingen aanbrengen op de Website of de inhoud of diensten die op deze Website kunnen voorkomen en u mag de integriteit of de werking van de Website op geen enkele manier aantasten. Zonder de algemeenheid van een andere bepaling van deze Websitevoorwaarden te beperken, als u nalatig of opzettelijk één van de verplichtingen die in deze Websitevoorwaarden staan vermeld (inclusief ons Privacybeleid) niet nakomt, zal u, voor zover mogelijk door de toepasselijke wetgeving toegestaan, aansprakelijk zijn voor alle verliezen en schade die dit ons of onze gelieerden, partners of licentiehouders kan veroorzaken.

4. Uw account

U bent verantwoordelijk voor het verzekeren dat de persoonlijke informatie die u moet verstrekken wanneer u zich registreert, in alle opzichten waar, nauwkeurig en actueel is. Zie ons Privacy- en Cookiebeleid voor informatie over de behandeling van uw persoonlijke informatie.

U bent verantwoordelijk voor het verzekeren dat de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, actueel zijn. If your personal information changes then please notify us immediately by contacting Customer Services on the following number +31852081548 (Monday - Friday 8am - 6pm, Saturday 9am - 5pm. Behalve op feestdagen) of e-mail ons.

U kunt uw gegevens ook bijwerken via het accountportaal op de pagina 'Mijn account'.

U bent verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het nemen van alle redelijke maatregelen om onbevoegde toegang tot uw account te voorkomen. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, gaat u akkoord met de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder uw account of wachtwoord plaatsvinden. Als u reden heeft om te geloven dat uw wachtwoord bekend is geworden bij iemand anders, of waarschijnlijk zal worden gebruikt op een manier die u niet toestaat, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen. Als u uw wachtwoord bent vergeten, zullen we het op uw verzoek resetten en verzenden naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij het aanmelden. Your account can be cancelled at any time by contacting Customer Services on the following number +31852081548 (Monday - Friday 8am - 6pm, Saturday 9am - 5pm. Behalve op feestdagen) of e-mail.

U gaat ermee akkoord om geen andere persoon of entiteit na te doen of een valse naam te gebruiken of een naam te gebruiken die u niet mag gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om dienstverlening te weigeren en/of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving (tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving) als u deze Websitevoorwaarden schendt of als we naar eigen goeddunken beslissen dat het in ons belang is om dit te doen.

U kunt uw gegevens ook bijwerken via het accountportaal op de pagina 'Mijn account'.

U bent verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het nemen van alle redelijke maatregelen om onbevoegde toegang tot uw account te voorkomen. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, gaat u akkoord met de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder uw account of wachtwoord plaatsvinden. Als u reden heeft om te geloven dat uw wachtwoord bekend is geworden bij iemand anders, of waarschijnlijk zal worden gebruikt op een manier die u niet toestaat, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen. Als u uw wachtwoord bent vergeten, zullen we het op uw verzoek resetten en verzenden naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij het aanmelden. Your account can be cancelled at any time by contacting Customer Services on the following number +31852081548 (Monday - Friday 8am - 6pm, Saturday 9am - 5pm. Behalve op feestdagen) of e-mail.

U gaat ermee akkoord om geen andere persoon of entiteit na te doen of een valse naam te gebruiken of een naam te gebruiken die u niet mag gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om dienstverlening te weigeren en/of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving (tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving) als u deze Websitevoorwaarden schendt of als we naar eigen goeddunken beslissen dat het in ons belang is om dit te doen.

5. Intellectuele eigendom

Alle inhoud die beschikbaar is op de Website, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, logo's, knopiconen, afbeeldingen, audioclips, datacompilaties en software en de compilatie daarvan (gezamenlijk de "Inhoud") is ons eigendom of het eigendom van onze gelieerden, partners of licentiegevers, en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetgeving. De handelsmerken, logo's en servicemerken die op de Website worden getoond (gezamenlijk de Handelsmerken]") zijn de geregistreerde en niet-geregistreerde merken van Aveda, Ltd., haar gelieerden, licentiegevers of partners in de Verenigde Staten en andere landen, en worden beschermd door Amerikaanse en internationale handelsmerkwetgeving. Alle andere handelsmerken die niet eigendom zijn van Aveda, Ltd., haar gelieerden, partners of licentiegevers die op de Website voorkomen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren, die al dan niet verbonden zijn aan ons of door ons worden gesponsord.

Behalve zoals uiteengezet in de beperkte licentie in artikel 2 hierboven, of zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving, mogen de inhoud, de handelsmerken, noch enig ander deel van de Website worden gebruikt, gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, geopend, gewijzigd of anderszins gebruikt, geheel of gedeeltelijk, voor enig doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

6. Links van derde partijen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van offsite pagina's of andere websites die zijn gelinkt naar of vanuit de Website. Links die op de Website verschijnen, zijn alleen voor uw gemak en zijn geen onderschrijving van ons, onze gelieerden of onze partners van de inhoud, het product, de dienst of leverancier waarnaar wordt verwezen. Uw koppeling naar of vanuit offsite pagina's of andere websites is op eigen risico. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren en wij bieden geen garantie op het aanbod van, offsite pagina's of andere websites die gelinkt zijn naar of vanuit de Website, evenmin aanvaarden wij verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, inhoud, producten, of diensten van dergelijke pagina's en websites, inclusief, zonder beperking, hun privacyverklaringen en voorwaarden. U dient de voorwaarden en het privacybeleid van alle offsite pagina's en andere websites die u bezoekt, zorgvuldig door te nemen.

7. Inzendingen

7,1 Het is ons beleid om ongevraagde suggesties en ideeën af te wijzen. Eventueel gevraagde of ongevraagde vragen, feedback, suggesties, ideeën of andere informatie die u ons verstrekt (gezamenlijk " Inzendingen") worden behandeld als niet-beschermd en niet-vertrouwelijk. Behoudens de bepalingen van ons Privacybeleid, verleent u ons, door een Inzending te verzenden of te plaatsen, hierbij een niet-exclusief, royaltyvrij, doorlopend, overdraagbaar, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om een Inzending in welke vorm dan ook, media of technologie, of nu bekend of hierna ontwikkeld, alleen of als onderdeel van andere werken, te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aan te passen, publiceren, verkopen, toe te wijzen, vertalen, afgeleide werken ervan te maken, verspreiden en weer te geven. U erkent ook dat uw Inzending niet kan worden teruggestuurd en dat wij uw Inzending, en eventuele ideeën, concepten of knowhow daarin, mogen gebruiken voor elk doel, inclusief, zonder beperking, de ontwikkeling, productie, distributie en marketing van producten.

7,2Als u een Inzending verstuurt, garandeert u dat u de rechten op uw Inzending bezit of anderszins beheert. Verder verklaart en garandeert u dat deze Inzending geen softwarevirussen, commerciële oproepen, kettingbrieven, massa-mailingen of enige vorm van "spam" bevat of bevatten. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich valselijk voordoen als ander persoon of entiteit of ons anders misleiden met betrekking tot de oorsprong van een Inzending. U gaat ermee akkoord om ons te vrijwaren tegen alle aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met een Inzending, tot de maximale mate die door de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan.

7,3Wanneer u gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, persoonlijke gegevens, zoals uw gebruikersnaam/schermnaam, graphics, afbeeldingen, video's, berichten of andere materialen, ("Gebruikersinhoud") op de Website plaatst, bent u volledig verantwoordelijk voor dergelijke Gebruikersinhoud. Dergelijke Gebruikersinhoud vormt een Inzending op grond van artikel 7. Dit betekent dat alle derden, en niet wij, volledig verantwoordelijk zijn voor alle Gebruikersinhoud die zij op de Website plaatsen. U gaat ermee akkoord om anderen niet te betrekken of te helpen of aan te sporen om Gebruikersinhoud te verzenden, uploaden, posten, e-mailen of anderszins beschikbaar maken op de Website, die (a) onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, onrechtmatig, smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen, pornografisch is, inbreuk maakt op de privacy van iemand anders, hatelijk, raciaal, etnisch of anderszins aanstootgevend is; (b) u niet beschikbaar mag stellen op grond van een wet of onder contractuele of fiduciaire relaties; (c) onnauwkeurig, onjuist of misleidend is; (d) u een compensatie opleverde door een derde partij; of (e) inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van een partij. Bovendien gaat u ermee akkoord dat u geen softwarevirussen, ongevraagde of ongeautoriseerde reclame-, oproep- of promotiemateriaal, inclusief kettingbrieven, massamailingen of enige vorm van "spam" overdraagt, uploadt, plaatst, e-mailt of anderszins beschikbaar stelt. U gaat er verder mee akkoord om (i) u niet voor te doen als een ander persoon of entiteit, of om uw verbondenheid met iemand of entiteit onjuist aan te te geven of anderszins te verdraaien; (ii) een derde partij, of minderjarigen op welke manier dan ook, te "stalken" of anderszins te intimideren, met inbegrip van het pleiten voor intimidatie van iemand anders, het benadelen of schaden van derden (iii) de kopteksten te kopiëren of anderszins te manipuleren om de oorsprong van een Gebruikersinhoud te vervalsen; (iv) opzettelijk of onbedoeld inbreuk te maken op een toepasselijk lokaal, staats-, nationaal of internationaal recht; of (v) om persoonlijk identificeerbare gegevens te verzamelen, gebruiken, verwerken of op te slaan over andere gebruikers.

7,4Wij onderschrijven of beheersen geen Gebruikersinhoud die wordt verzonden of geplaatst op de Website en daarom garanderen wij niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van Gebruikersinhoud. U begrijpt dat door gebruik te maken van de Website, u mogelijk wordt blootgesteld aan Gebruikersinhoud die beledigend. onfatsoenlijk of aanstootgevend is voor u. Wij zijn niet aansprakelijk voor Gebruikersinhoud, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in Gebruikersinhoud, of voor verlies of schade van welke aard dan ook, die u heeft veroorzaakt als gevolg van het gebruik van een door u verzonden Gebruikersinhoud, welke geplaatst, gemaild of op andere wijze ter beschikking is gesteld via de Website.

7,5U erkent dat wij het recht hebben (maar niet de verplichting) om naar ons eigen goeddunken te weigeren Gebruikersinhoud te plaatsen of te verwijderen en wij behouden ons het recht voor om Gebruikersinhoud te wijzigen, te verkorten of te verwijderen. Zonder het beperken van de algemeenheid van de voorgaande of enige andere bepaling van deze Websitevoorwaarden, hebben wij het recht om Gebruikersinhoud te verwijderen die deze Websitevoorwaarden schendt of anderszins aanstootgevend is, en wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren en/of te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving, voor gebruikers die deze Websitevoorwaarden schenden of inbreuk maken op de rechten van anderen.

8. Verklaringen en garanties; Beperking van aansprakelijkheid (met betrekking tot het gebruik van deze Website)

De bepalingen van dit artikel 8 hebben betrekking op het gebruik van deze Website en doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument of andere rechten die door ons zijn verleend in verband met de aankoop van onze goederen op deze Website (op grond van onze algemene voorwaarden en voorwaarden voor online productverkoop).

8,1Het materiaal dat op onze Website wordt weergegeven, wordt op een "as is"-basis verstrekt, zonder garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de juistheid ervan. Voor zover toegestaan ​​door de wet sluiten wij, andere leden van onze groep van bedrijven en derden die met ons zijn verbonden, uitdrukkelijk het volgende uit:

(a) alle bepalingen, garanties en andere voorwaarden die anderszins zouden kunnen worden geïmpliceerd bij wet, gewoonterecht of billijkheid.

(b) aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade die een gebruiker oploopt in verband met onze Website of in verband met het gebruik, onvermogen om te gebruiken of de resultaten van het gebruik van onze Website, enige websites die ernaar gelinkt is en enige materialen die erop worden geplaatst, inclusief, maar zonder beperking van aansprakelijkheid voor:

(i) verlies van inkomsten of winst;

(ii) verlies van zaken;

(iii) verlies van winst of contracten;

(iv) verlies van verwachte besparingen;

(v) verlies van gegevens;

(vi) verlies van goodwill;

(vii) verspild beheer of werktijd; en

(viii) voor enig ander verlies of schade van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit of veroorzaakt wordt door een schending (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzien, mits deze voorwaarde geen aanspraken voor verlies van of schade aan uw materiële vaste activa of andere aanspraken voor direct financieel verlies dat niet door één van de bovengenoemde categorieën, uitsluit.

8,2Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel voortvloeiend uit onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling of verkeerde voorstelling over een fundamentele aangelegenheid, noch enige andere aansprakelijkheid die niet onder de toepasselijke wetgeving kan worden uitgesloten of beperkt.

9. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord ons te verdedigen, vrijwaren tegen en ons schadeloos te stellen voor verlies, schade of kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, die voortvloeien uit eventuele vorderingen, acties of eisen van derden die voortvloeien uit ongeoorloofd gebruik van de Website door u, in de maximale mate toegestaan ​​volgens het toepasselijke recht. U stemt er ook mee in om ons te vrijwaren tegen eventueel verlies, schade of kosten, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van software robots, spiders, crawlers of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractiehulpmiddelen of andere maatregelen die u neemt die een onredelijke last of belasting vormen voor onze infrastructuur, voor zover mogelijk door de toepasselijke wetgeving toegestaan.

10. Vragen en klachten

Als u vragen hebt over deze Websitevoorwaarden, stuur ons dan een e-mail, of schrijf ons, naar Aveda Online Customer Services, Constellation House,3 Kite’s Croft Business Park, Warsash Road, Fareham, Hants, PO14 4FL, Verenigd Koninkrijk.

11. Wijzigingen in de websitevoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze websitevoorwaarden op elk moment te wijzigen door deze wijzigingen op de site te publiceren en u te berichten over de wijzigingen. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht op het moment van publicatie op de site. Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met al deze websitevoorwaarden. Wij kunnen met of zonder voorafgaande kennisgeving, alle rechten beëindigen die door deze websitevoorwaarden zijn toegekend. U moet onmiddellijk elke beëindiging of overige kennisgeving, navolgen, inclusief, indien van toepassing, door te stoppen met al uw gebruik van de site.

12. Geen afstand

Het onvoldoende nakomen, of uitstel van uw kant in het uitoefenen van onze rechten, rechtsmiddelen, bevoegdheden of privileges onder deze algemene voorwaarden, of enige manier van zakendoen tussen ons zal worden opgevat of werken als vrijstelling, noch zal enige hele of gedeeltelijke uitoefening van enig recht, rechtsmiddel, bevoegdheid of privilege, enige andere of verdere uitoefening daarvan, de uitoefening van enig ander recht, rechtsmiddel, bevoegdheid of privilege van uw kant, uitsluiten.

13. Recht, jurisdictie en taal

Deze site, en de inhoud hiervan, en enig contract dat door u is aangegaan als gevolg van uw gebruik van deze site, wordt geregeld door het Engelse recht, behalve waar de wetten van het land waarin u verblijft, u bescherming bieden op een dwingende, niet voor afstand vatbare basis. U bent naar Engeland gekomen voor toegang tot de Site en zowel u als wij spreken af om aan de jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales voor te leggen om enig geschil op te lossen (behalve wanneer de wetten van een andere jurisdictie, als nationaal beleid, de toepassing afdwingen van de wetten van die jurisdictie). Alle contracten tussen u en ons worden afgesloten in het Engels zelfs wanneer deze pagina of enig ander deel van de site voor uw gemak vertaald is in een andere taal (tenzij de wetten van het land waarin u verblijft, het gebruik van de taal/talen van het land waarin u verblijft, verplicht stelt op een dwingende, niet voor afstand vatbare basis).

 

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink