Verantwoorde productieAVEDA ONDERSTEUNT KLIMAATACTIE OM TE VOLDOEN AAN HET AKKOORD VAN PARIJS

meer lezen>>


Wij zijn van mening dat er geen ander verantwoordelijk alternatief is om zaken te doen dan door het inzetten van milieuvriendelijke duurzaamheid, en deze overtuiging is belangrijk bij elk besluit dat wij nemen. Wij vinden inspiratie om dat te doen in de natuur, en we zijn van mening dat de natuur niet alleen iets is dat we moeten omarmen en beschermen, maar ook moet worden herontwikkeld in een duurzaamheidsmodel. Wij geloven tevens dat winst en milieuverantwoordelijkheid steeds meer gaan samenwerken terwijl meer industrieën ontdekken dat de ‘natuur werkt’ voor zowel duurzaamheid als voor wat er onder de streep overblijft.

Aveda ondersteunt de ontwikkeling van duurzame windenergie om onze CO2-voetafdruk in de loop der tijd te helpen verminderen. We zijn er trots op dat we als eerste schoonheidsbedrijf producten fabriceren met 100% windenergie**.

**Eerste schoonheidsbedrijf dat met behulp van 100% windenergie in onze hoofdfaciliteit produceert

 

duurzame energie


ondersteunen van windenergie

Onze aankopen van windenergie neutraliseren 100% van de energie die gebruikt wordt door onze primaire productiefaciliteit in Minnesota, ons ondernemingshoofdkantoor, de Aveda Institute Minneapolis, en de verzorgingsinstituten, salons en Institutes van Aveda in New York City. Wij kopen ook CO2-neutralisatie voor onze spuitbussen die door een externe leverancier worden gemaakt. 

Dat gezegd hebbende, hebben we nog een weg te gaan om 'koolstofneutraliteit' te bereiken. Hoewel we de uitstoot van broeikasgassen van onze primaire productiefaciliteit in de Verenigde Staten, onze make-upproductie in Canada en de productie, het transport en het gebruik van onze spuitbusproducten geneutraliseerd hebben door de aankoop van windenergie via het elektriciteitsnet en CO2-neutralisaties, wordt ongeveer 6% van de producten van Aveda door externe leveranciers geproduceerd die geen windenergie of CO2-neutralisatie kopen.

Ook het transport, gebruik, weggooien en andere invloeden van de meeste Aveda-producten worden niet door neutralisatie ongedaan gemaakt. 

 
lees hier meer over onze aankopen van neutralisatie:
 

Neutralisatie-aankopen voor onze locatie in Minnesota:

In Minnesota kopen we door wind gegenereerde elektriciteit direct van de netstroom via een programma dat Windsource® heet, en die wordt gebruikt door onze primaire productiefaciliteit, ons bedrijfshoofdkantoor en het Aveda Institute Minneapolis. 

 
Door te kiezen voor het aankopen van een optie voor alternatieve energie zoals Windsource®, die beschikbaar is bij onze plaatselijke energiemaatschappij Xcel Energy, ondersteunen we de ontwikkeling van windenergie die gelijk is aan ons energieverbruik. Dit helpt bij het aanpakken van onze CO2-voetafdruk omdat windenergie wordt geproduceerd zonder uitstoot van bijvoorbeeld koolstof- en zwaveldioxide, er geen water voor wordt gebruikt, en er ook geen waterbehandeling tijdens de productie voor nodig is.
 
Wij kopen Windsource® van Xcel Energy, stroom die op 21 windparken in Minnesota wordt gegenereerd, waardoor de hoeveelheid windenergie wordt verhoogd voor het hele stroomnet waarvan wij onze elektriciteit afnemen.


Neutralisatie-aankopen voor bedrijfslocaties in de VS

Aveda koopt CO2-neutralisatie van Native Energy om tegenwicht te bieden voor de invloed op het milieu van de energie die gebruikt wordt door onze bedrijfslocaties in de VS, met uitzondering van Minneapolis. 60% van de milieuvoordelen uit deze neutralisatie wordt in een periode van meer dan twee jaar gerealiseerd. 


Neutralisatie-aankopen voor spuitbussen met haarlak

Aveda koopt ook CO2-neutralisatie van Native Energy om tegenwicht te bieden voor de invloed op het milieu door het produceren, transporteren en gebruiken van onze spuitbussen met haarlakproducten die door een externe leverancier worden gemaakt. De meeste van onze neutralisatie-aankopen worden gebruikt om in de loop der tijd toekomstige windenergieprojecten te financieren.


Financiering van de ontwikkeling van duurzame energie op de lange termijn

Omdat wij onze belofte willen houden voor voortdurende vooruitgang op het gebied van milieuleiderschap en -verantwoordelijkheid is het voor Aveda belangrijk dat we meer doen dan alleen het aankopen van neutralisatie. Ons doel is een steentje bij te dragen aan meer duurzame energie om meer mensen in de volgende generaties daarvan te laten profiteren.  

Om die reden worden sommige van onze aankopen, zoals hierboven vermeld staat, geïnvesteerd in Help Build™-projecten van Native Energy die financiering bieden voor het op de lange termijn ontwikkelen van nieuwe bronnen van duurzame energie waaronder windenergie, wat anders wellicht niet mogelijk zou zijn geweest. Door op deze manier te investeren kopen we neutralisaties die zullen worden gerealiseerd over tijdsperiodes die variëren tot maximaal 20 jaar tijdens de levensduur van deze projecten.
 
Een deel van onze aankopen heeft bijvoorbeeld geholpen bij de bouw van twee nieuwe windturbines op familieboerderijen in Iowa. Aveda was een van de eerste ondersteuners van het Greensburg-windpark in Greensburg, Kansas, nadat de stad door een tornado was verwoest, en hielp ook bij het opzetten van het Indiana School Wind-project waar een onderwijspakket is ontwikkeld waarin studenten meer leren over windtechnologie.
 
Nu deze projecten zijn opgezet, gaan ze in de komende de jaren schone energie leveren en de uitstoot van broeikasgassen beperken. Neutralisaties die via Help Build™-projecten worden gekocht, worden jaarlijks onafhankelijk gecontroleerd conform de Voluntary Carbon Standard (VCS) gedurende de levensduur van de projecten en gedoneerd aan Clean Air Cool Planet, en hebben een geldigheid van één jaar. Aveda koopt ook enkele neutralisaties van windparken op het platteland van India. Deze neutralisaties worden jaarlijks, niet over een periode van meerdere jaren, aangekocht en gecontroleerd conform de VCS.

 
Waar onze reis naartoe gaat

Zoals hierboven staat beschreven, neutraliseren onze aankopen van windenergie 100% van de energie die wordt gebruikt door onze primaire productiefaciliteit in Minnesota, ons bedrijfshoofdkantoor en het Aveda Institute Minneapolis. We kopen ook CO2-neutralisaties (waarvan de meeste gebruikt worden voor het financieren van toekomstige windenergieprojecten) voor het produceren, transporteren en gebruiken van onze spuitbussen met haarlak die door een externe leverancier worden gemaakt. Bovendien kopen we windenergiekrediet bij Native Energy om tegenwicht te bieden voor de energie die wordt gebruikt in onze eigen verzorgingsinstituten, en in de salons en Institutes van Aveda in New York City. 

 
Als gevolg daarvan hebben we een balans bereikt voor de uitstoot van broeikasgassen van onze directe productie in de Verenigde Staten, onze make-upproductie in Canada en de productie, het transport en het gebruik van onze spuitbusproducten door de aankoop van windenergie via de netstroom en door broeikasuitstootneutralisaties. Hieronder valt ongeveer 94% van alle Aveda-producten. Sommige van onze verpakkingsleveranciers gebruiken ook duurzame energie bij het produceren van ons materiaal.

Dat gezegd hebbende, hebben we nog een lange weg te gaan om 'koolstofneutraliteit' te bereiken en de stappen die we hiervoor moeten nemen, variëren van de aankoop van neutralisaties als tegenwicht voor het fabriceren van producten van Aveda door externe leveranciers, het kopen van neutralisaties voor onze internationale bedrijfslocaties, het neutraliseren van productdistributie en reizen die gerelateerd zijn aan onze bedrijfsvoering, en samenwerken met onze leveranciers van ingrediënten en verpakkingen ten behoeve van duurzame energie. Aveda doet haar uiterste best om voortdurend te werken aan een verdere verlaging van de effecten van broeikasgassen door ons bedrijf, maar een specifiek plan en tijdschema voor het aanpakken van al deze categorieën is nog niet volledig ontwikkeld.


arbo en milieu

Aveda is er trots op dat we opnieuw gecertificeerd zijn als een MNSTAR- werkomgeving!

MNSTAR, het Minnesota Occupational Safety and Health Administration (MNOSHA)-programma certificeert werkomgevingen waarin managers en medewerkers samen werken aan het ontwikkelen van arbo-beheersystemen die een stap verder gaan dan alleen het naleven van alle toepasselijke OSHA-normen, en die niet alleen resulteren in directe preventie van functiegerelateerde letsels en aandoeningen, maar ook die op de langere termijn.

Om de MNSTAR-status te bereiken werkten de directie en medewerkers van Aveda samen met de Workplace Safety Consultation van MNOSHA aan het identificeren en elimineren van huidige of toekomstige veiligheidsrisico's. Belangrijke onderdelen van dit uitgebreide programma zijn onder andere: voortrekkersrol van het management en betrokkenheid van de medewerkers, het toewijzen van middelen om veiligheidskwesties aan te pakken, systemen waarmee risico's op de werkvloer worden geïdentificeerd en onder controle gehouden, en een programma voor veiligheidstraining en -voorlichting voor de medewerkers.

MNSTAR is in januari 1999 in Minnesota opgezet conform het federale OSHA Voluntary Protection Program (VPP), dat in 1982 is opgezet. Aveda is er trots op dat het een van de slechts 35 bedrijven is die momenteel de MNSTAR-status hebben!

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink